Här är dörren till klassrummet alltid öppen.

Behöver du hjälp med personal för kortare eller längre behov? Vi ser till att dörren till klassrummet är öppen när din ordinarie personal måste vara borta. Du kan även få hjälp med tillfälliga proffs eller rekrytering till fasta tjänster.

Med Lärarförmedlarna får du en modern, innovativ och strategisk partner för hela din talangförsörjning – från enklare behov av vikarier till långsiktiga behov av rekrytering eller verksamhetsutveckling. I förskola, grundskola, gymnasiet, komvux och utbildningsföretag.

Psst! Behöver du istället bra vikarier blixtsnabbt för akuta behov? Spana in vår systersajt Pamoja!

Lärarvikarier

Behöver du lärarvikarier till grundskola, gymnasiet eller eller fritids, för kortare eller längre behov? Lärarförmedlarna hjälper dig vid sjukdom, ledighet för tillfälliga luckor eller annan frånvaro. Vår personal kan jobba med alla ämnen, inriktningar och åldrar från förskola till vuxenutbildning. De är modiga, kreativa, ansvarstagande och lyhörda personer redo att ta sig an just det du behöver.

Vikarier till förskola 

Behöver du vikarier till förskola? Med Lärarförmedlarna får du snabb hjälp med personal till förskola när din ordinarie personal är sjuka eller lediga. Här finns förskollärare, barnskötare, och resurspersonal som kan jobba i förskola. Modiga, kreativa, ansvarstagande och lyhörda personer redo att ta sig an just det du behöver.

Konsulter

Behöver du avlastning i verksamheten, ny kunskap eller en energiinjektion? Våra utbildningskonsulter ger stöd i verksamheten, hjälper till med administration, stödjer dig i ditt ledarskap och åtar sig olika specialistuppdrag inom allt från dokumentation, planering till elevhälsa och systematiskt kvalitetsarbete. I vårt nätverk finns kompetenser inom hela skolans område. Våra konsulter finns i hela Sverige; från Kiruna till Trelleborg. Hör av dig så hjälper vi dig!

Rekrytering

Hos Lärarförmedlarna kan kan du få hjälp med hela – eller delar av rekryteringsprocessen, från att leta efter personer som matchar ditt behov, hjälpa till med annonsering, genomföra intervjuer och kontroller – eller alltihopa. Vi hanterar det praktiska, ger råd och fungerar som bollplank. 

I grunden ligger vår moderna kompetensbaserade och fördomsfria rekryteringsprocess. Vi kan rekrytera till alla roller; lärare, speciallärare och specialpedagoger, skolassistenter, skolledare, fritidspersonal, studie- och yrkesvägledare och mera.

Scroll to Top