Hej!

Inkomstskatt, semesterersättning, nettolön, bruttolön m.m…. En lönespecifikation är inte alltid lätt att förstå, men det är faktiskt inte så krångligt som det låter! Det inkommer många frågor via telefon och mail ang. de löner som betalas ut, vilket vi ser som något positivt. Frågar man inte får man inget veta, så fortsätt vara frågvisa! De vanligaste frågorna berör lönespecifikationen och därför tänkte jag skriva lite kortfattat om vad som står på den och vad orden faktiskt betyder.
Lönen betalas ut månaden efter utfört arbete, dvs släpande. Ex.: det du arbetar i april betalas ut i maj. Lönen har du på ditt konto den 25:e varje månad. Om 25:e däremot är en helgdag får du lönen närmaste vardagen innan.

Semesterersättningen uppgår till 13%. Den betalas ut löpande eller i en klumpsumma.

Inkomstskatt är den skatt som dras från din lön, i enlighet med Skatteverkets uppgifter.

Arbetsgivarskatt är den skatt vi, som arbetsgivare, betalar till Skatteverket

Bruttolön är lönen du får före skatten är avdragen. I bruttolönen ingår bl.a. månadslön, timlön, sjuklön, semesterlön och ob-tillägg. Eventuella avdrag för tjänstledighet, vård av sjukt barn (VAB) görs från bruttolönen

Nettolön är den lön du får på ditt konto

Detta besvarar såklart inta alla era frågor, men förhoppningsvis kan det vara en bit på vägen. Har du andra frågor/funderingar hjälper vi dig självklart!

Vi hörs! /Emelie Mårtensson, ekonomiavdelningen